AFCN

Instrucțiuni de utilizare

Administraţia Fondului Cultural Naţional invită experţi evaluatori independenţi să-și depună candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare a proiectelor editoriale propuse spre finanţare în sesiunea III /2016.

Candidatura se va depune individual, prin completarea unui profil personal în aplicația online accesibilă la http://apps.afcn.ro/ urmată de selectarea butonului de înscriere la sesiunea curentă și selectarea a maximum două arii/secțiuni de expertiză. Experiența de peste trei ani în domeniul de evaluare constituie un avantaj.

Procesul demarează prin crearea unui cont de profil pentru care se  introduce o adresă de e-mail validă, numele și prenumele și o parolă. Pentru protejarea bazei de date de atacuri online, vi se cere să parcurgeți o etapă de verificare a identității - bifați „I'm not a robot” (nu sunt robot) si selectați imaginile conform cerințelor din textul indicator. Urmați apoi pașii indicați.
Pentru a fi eligibilă o candidatură, toate câmpurile formularului online ce definesc profilul evaluatorului trebuie să fie completate, cv-ul atașat și opțiunea de înscriere la sesiunea curentă bifată.

In cazul în care constatați că sunteți implicați în derularea unui proiect vă puteți retrage candidatura prin debifarea înscrierii la sesiunea curentă, fără a șterge tot profilul. După data limită de înscriere, profilul nu va mai putea fi editat până la lansarea următorului apel de candidatură.

În sesiunea de finanțare III /2016 proiectele editoriale se vor înscrie în cinci secțiuni, ceea ce presupune constituirea a cinci comisii de evaluare: CARTE; REVISTE ȘI PUBLICAȚII CULTURALE; PROIECTE NOILE MEDIA (INCLUSIV ONLINE); EDIȚII CRITICE; EDIȚIE DE POEZIE.

Procesul de evaluare se desfășoară on-line pe o perioadă de 20 de zile calendaristice și nu necesită prezența expertului în București pe parcursul evaluării. Evaluarea proiectelor este o activitate remunerată.

Precizăm că, în conformitate cu legea, NU POATE FI EVALUATOR o persoană ce are statutul de funcționar public, are proiecte depuse spre finanțare și/sau face parte din echipa unui proiect înscris spre finanțare la secțiunea pentru care își depune candidatura.

Vă rugăm să bifați răspunsurile corespunzatoare statutului dumneavoastră. Sunt eligibile doar candidaturile persoanelor care au bifat toate cele trei opțiuni.

Nu sunt eligibile persoanele care au fost identificate în situația de conflict de interese la sesiunile anterioare și/sau nu au respectat îndatoririle și termenele prevăzute prin contract (nu au depus la timp grilele și rapoartele de evaluare, nu au fost disponibile pentru ședința de stabilire a ierarhizării proiectelor în comisia din care au făcut parte).

Înscrierile se fac exclusiv folosind aplicația on-line, începând cu 26 aprilie și până cel târziu la data de 23 mai 2016. NU SE ACCEPTĂ ALTĂ MODALITATE DE TRANSMITERE A CANDIDATURII – e-mail, format letric, facebook etc.

În vederea alcătuirii comisiilor de experţi evaluatori independenți, pentru fiecare secțiune, propunerile vor fi analizate şi avizate de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, numit prin ordin al Ministrului Culturii.

În cazul în care întâmpinați dificultăți în accesarea aplicației nu ezitați să ne contactați. Informații suplimentare: tel. 021.891.91.49/0754.203.114, sau e-mail: contact@afcn.ro.